Γεώργιος Σωπασάκης

Είμαι μόνιμος κάτοικος Λιβαδίου Κυθήρων, μετοικώντας  με τη σύζυγο το 2009 από τις ΗΠΑ. Έχω καταγωγή από το Λιβάδι και πτυχίο από το Texas A&M University. Η εμπειρία μου εκτείνεται σε γεωλογία, νομικά θέματα, εφαρμοσμένα μαθηματικά, βιοτεχνολογία, γνωστικά συστήματα, εκμάθηση μηχανών, με καινοτόμες εφαρμογές σε διάφορα πεδία. Εργάστηκα για μια σύντομη περίοδο σαν γραμματέας στο Ειρηνοδικείο Κυθήρων.  Από το 2015 απασχολούμαι στο νησί εξ ‘αποστάσεως σαν γενικός διευθυντής τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνικής νοημοσύνης σε εταιρεία του εξωτερικού.

Πέραν των ελλείψεων σε βασικές υποδομές τόσο στο Λιβάδι αλλά και σε άλλα χωριά, θεωρώ ότι ο τόπος μας έχει ανάγκη από κίνητρα και πρωτοβουλίες που θα ανοίγουν προοπτικές και θα παροτρύνουν «νέους» από όλες τις ηλικίες με αξιόλογες ευκαιρίες να θέλουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν με βάση τα Κύθηρα. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση με όραμα, συντονισμό και επιμονή.

Έτσι, προς αυτή την κατεύθυνση δηλώνω υποψήφιος σύμβουλος στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου και με την υποστήριξή σας αποσκοπώ να συνεισφέρω στη ευημερία του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ.
Facebook
LinkedIn
Email