Στα Κύθηρα το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και των μεσαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»

 

Στα Κύθηρα το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία των μικρών και των μεσαίων. Παράλληλα υπάρχουν και οι πολύ μικρές-οικογενειακές επιχειρήσεις. Όλες αυτές με τη δραστηριοποίηση τους, εκτός απ’ το ότι διατηρούν την νησιωτική φυσιογνωμία της επιχειρηματικότητας, αποτελούν και τη βάση της οικονομίας του τόπου. Προσφέρουν θέσεις εργασίας σε αρκετούς μόνιμους  κατοίκους όλο τον χρόνο ,καθώς λειτουργούν σε δωδεκάμηνη βάση, κι έτσι κρατάνε ζωντανή την οικονομία του νησιού. Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν είναι αρκετά και σε πολλές  περιπτώσεις καθιστούν τη βιωσιμότητά τους δύσκολη.

Ένα πρόβλημα που έχουν  να αντιμετωπίσουν είναι η γεωγραφική και κοινωνική απομόνωσή τους . Η θέση του νησιού καθιστά δύσκολη την πρόσβαση στις μεγάλες αγορές τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα το κόστος μεταφοράς να αυξάνεται σημαντικά. Επίσης κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπου ο αριθμός των καταστημάτων που λειτουργούν μεγαλώνει σημαντικά, υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα την δυσκολία στελέχωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων. Αν στα παραπάνω προστεθεί και η μικρή χρονική διάρκεια του τουρισμού στο νησί, γίνεται αντιληπτό πόσο δύσκολη είναι η πραγματικότητα για αυτές τις επιχειρήσεις.

Στα προβλήματα αυτά θα μπορούσε να παρέμβει ο δήμος με συγκεκριμένους τρόπους:

α) Να δώσει έμφαση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως περιπατητικό,  εκκλησιαστικό, καταδυτικό τουρισμό. Διαφημίζοντας  αυτές τις πλευρές του νησιού μπορεί να προσελκύσει τουρισμό αυτών των κατηγοριών, με αποτέλεσμα την επέκταση της  τουριστικής περιόδου. Περισσότεροι μήνες τουρισμού φέρνουν την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

β) Να βοηθήσει στην αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Δίνοντας κίνητρα σε νέες οικογένειες  να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, η παραγωγή θα αυξηθεί. Τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις του νησιού, δημιουργώντας έτσι μια οικονομική αλυσίδα μεταξύ της  παραγωγής  και των επιχειρήσεων που την απορροφούν.

Παράλληλα η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα μπορούσε να δώσει και ένα εξαγωγικό χαρακτήρα στα προϊόντα αυτά. Λάδι, μέλι, κρασί, παξιμάδι θα μπορούσαν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διαφημίζοντας έτσι το νησί και αυξάνοντας κατ’ επέκταση τα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης η παραγωγή αυτών των αγαθών θα μπορούσε να συνδεθεί με το τουριστικό προϊόν. Η δημιουργία επιχειρήσεων  τοπικών προϊόντων στην είσοδο και την έξοδο του νησιού θα ήταν ένα τέτοιο βήμα. Καταστήματα στο λιμάνι και το αεροδρόμιο θα έδιναν την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να τα δοκιμάσει και να τα αγοράσει τα προϊόντα του νησιού κατά την άφιξή του και θα τον οδηγούσαν στην αναζήτησή τους και την αγορά τους  κατά την διάρκεια παραμονής του στο νησί.

γ) Να βοηθήσει στη διαμονή των εποχικών εργαζομένων  του νησιού. Πολλά καταστήματα επειδή δεν βρίσκουν άτομα από το νησί φέρνουν  εργαζόμενους  από άλλες περιοχές. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όμως σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν έχουν χώρο για την διαμονή τους και η ενοικίαση κτιρίων αυξάνει σημαντικά τα έξοδά τους. Ο δήμος θα μπορούσε να παραχωρήσει όμως δημοτικά κτίρια με ένα συμβολικό ποσό, αν όχι μηδενικό, για την φιλοξενία όλων αυτών των εργαζομένων και να προβλέψει για την γραφειοκρατική διευκόλυνσή τους από τις δημοτικές υπηρεσίες. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες  μπορεί να υπάρχουν. Όμως και οι λύσεις τους είναι  υπαρκτές και μπορούν να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον σε όλες αυτές  τις  επιχειρήσεις!!!

Facebook
LinkedIn
Email