Κύθηρα  Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Α.Π. 11/24-02-2024

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Προς:.

  1. Τον Προέδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κυθήρων. κ. Καψάλη.

 ΘΕΜΑ:. Ακίνητη δημοτική περιουσία του Δήμου Κυθήρων.

 

  Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

 Ως αυτοδιοικούμενη μονάδα ο Δήμος Κυθήρων πρέπει να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί αποτελεσματικά όλες τις πηγές εσόδων που μπορεί να διαθέτει, όχι μόνο για να είναι οικονομικά αυτόνομος αλλά και για να μπορεί να είναι πιο αποδοτικός, αποτελεσματικός και να διασφαλίζει την βιωσιμότητά του.

Η διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κυθήρων δεν είναι απλή υπόθεση. Χρειάζεται μέθοδο, τεχνογνωσία και ισχυρή πολιτική βούληση. Η αδυναμία διοίκησης να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η ακίνητη περιουσία, αναμένεται να έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα στον Δήμο Κυθήρων, ιδιαίτερα δε στη διαχείριση των «ορφανών» περιουσιών που δεν θα δηλωθούν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης πρεπει να περιέλθουν στην κυριότητα της Επιτροπή της Εγχωρίου Περιουσίας έτσι να δίνατε να αξιοποιηθεί από αυτήν και όχι από το Ελληνικό Δημόσιο.

  

Ερωτάται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 Όπως μας ενημερώσει αναλυτικά για την ακίνητη περιουσία του Δήμου Κυθήρων στα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα, το Λεκανοπέδιο Αττικής και όπου αλλού αν υπάρχει τέτοια.

  1. Έχει αποτιμηθεί η αξία των δημοτικών ακινήτων σε αντικειμενική ή εμπορική αξία;
  2. Ποια είναι τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίσματα), ποια η κατάσταση αυτών, ποιοι είναι οι μισθωτές και ποιο είναι το μίσθιο και η τρέχουσα ημερολογιακή διάρκεια τους;
  3. Υπάρχουν οφειλέτες έναντι του Δήμου Κυθηρων; Και ποιο είναι το ύψος αυτών;
  4. Ποιοι είναι οι στόχοι αλλα και το σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης δημοτικής περιουσίαςτου Δήμου Κυθήρων που έχετε προγραμματίσει;
  5. Ποιος είναι υπεύθυνος για την αξιοποίηση της περιουσίας τώρα αλλά και κατά τις προηγούμενες θητείες;
  6. Πιστεύεται ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία θα πρέπει να θεωρείται παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο;
  7. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου των Κυθήρων – Αντικυθήρων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ποιος είναι ο ανάδοχος, ποια η αμοιβή αυτού; Έχουν προκύψει αιτιάσεις τρίτων επί της ακίνητης περιουσίας κατά την διάρκεια της προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων;
  8. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να διασφαλίσετε την αδήλωτη-ορφανή περιουσία των Κυθηρων & Αντικυθήρων έτσι ώστε αυτή να μην είναι διεκδικήσιμη και να φέρει ως κύριο ιδιοκτήτη την Επιτροπή εγχωρίου περιουσίας Κυθηρων & Αντικυθήρων.

 

Οι ερωτώντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

 Ζαχαρίας Ι. Σουρής

Παναγιώτης ΑΠ. Μεγαλοκονόμος

Παρασκευάς Δ. Γεωργιλάς

Νικόλαος Π. Μαγουλάς